3 Aralık 2011 Cumartesi

Hayat şartları kadın erkek ayrımı yapmıyor

Eskişehir Üniversitesi Araştırma Merkezi'nde yapılan bir araştırma, hayat şartlarının kadın- erkek ayrımı gözetmediğini ortaya koydu.
Kadınlar eşit işe az ücret alırken intihar erkeklerde daha fazla görülüyor. Kadınlar toplumsal hayatta ciddi kültürel engellerle karşılaşıyorlar. Çoğu zaman erkeklere nazaran daha fazla çalışmalarına rağmen kadınlar hem maddi hem de manevi açıdan erkekler kadar takdir görmüyor ve aynı işte daha az kazanıyorlar. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Teknoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muammer Kaya, Türkiye'de kadın ve erkeklerin demografik yapısı, eğitim, çalışma hayatı, medeni durumu, intihar, ölüm, sağlık ve siyaset konularındaki profilini belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine dayanarak yaptığı araştırmada ilginç sonuçlar ortaya koydu.
Yaptığı araştırmayı rakamlarla destekleyen Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Teknoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muammer Kaya, hayat şartlarının kadın- erkek ayrımı gözetmediğini söylüyor. Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 50,7'sinin erkek olduğunu belirten Kaya, yaş gruplarına göre nüfusa bakıldığında; en çok 0- 9 ve 10- 19 yaş grubunda insanların bulunduğunu, bu gruplar değerlendirildiğinde nüfusun genç ama üretken olmadığının ortaya çıktığını vurguluyor.
Eğitimde eşitsizlik
Prof. Dr. Kaya, araştırmasında üretken yaş nüfusunun 20- 59 yaş grupları olduğunu, bunun da toplam nüfusun yüzde 47'sine tekabül ettiğini kaydederken, bu yüzde 47'lik grubun yüzde 53'lük gruba bakmak zorunda olduğunu hatırlatıyor. Kaya, ülkemizde okur- yazar erkek oranının yüzde 88,8, kadın oranının ise yüzde 72 olduğuna dikkat çekiyor. Yüksek okul mezunlarının yüzde 5,8'ini erkeklerin, 3,3'ünü kadınların oluşturduğu belirtilen araştırmada Türkiye'de eğitim gören kadın sayısının Batılı ülkelere göre düşük olmasına karşın, kadın öğretim üyesi sayısının Batı standartlarının çok üzerinde olduğuna dikkat çekiliyor. Araştırmada dikkat çeken bir başka husus ise, Türkiye'de kadın profesör oranı yüzde 20 iken, Almanya'da 5,2, Hollanda'da 3, Amerika'da 14 olması.
Çalışma eşit, ücret az
İktisaden faal kadın oranının yüzde 42,8, erkek oranının ise 78,2 olduğu Türkiye'de erkeklerin çoğunluğu tarım ve tarım dışı işlerde çalışırken, kadınların çoğunun tarımda çalıştığını belirten Kaya, erkeklerin daha çok ücretli ve kendi hesabına işlerde çalışıtığını kaydederken, kadınların ise daha çok ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığını açıklıyor. Prof. Dr. Kaya, Türk kadınlarının dünya kadınlarına oranla girişim ruhunun çok az olduğu yönünde görüş belirtirken, bunu şu rakamlarla da destekliyor: Dünyada kadın girişimci oranı yüzde 30 iken Türkiye'deki girişimcilerin yalnızca yüzde 5'ini kadınlar oluşturuyor. Buna karşın kadın girişimcilerinin kurdukları işyerlerinin daha uzun ömürlü olduğunu hatırlatan Kaya, kadın girişimcilerin gelirini artırmak ve ekonomik olarak bağımsız olmak için iş yeri kurduklarını, bu arada bazı sorunlarla karşılaştıklarını ifade ederken, bu sorunları da şu şekilde özetliyor: "Kadınların eğitim potansiyellerinin düşük olması sebebiyle kurdukları işyerlerinde büyüme ve gelir potansiyeli daha kısıtlı kalmaktadır. Ayrıca ciddi kültürel engellerle karşılaşmaktadırlar. Kadınlar çoğu zaman erkeklere nazaran daha fazla çalışmalarına rağmen hem maddi hem de manevi açıdan erkekler kadar takdir görmemekte ve aynı işte daha az kazanmaktadır."
Kırsal kesim erken evleniyor
Prof. Dr. Kaya'nın yaptığı araştırmaya göre evli kadın oranının yüzde 61,8, erkek oranının yüzde 59,1 olduğu Türkiye'de hiç evlenmeyen erkek oranı yüzde 38,9, kadın oranı ise 30. Türkiye'de kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor ve daha fazla boşanıyor. Türkiye'de ilk evlenme yaşı erkeklerde ortalaması 25,4, kadınlarda 21,7 iken, kırsal alanlarda hem erkekler hem de kadınlar kentlerdekilere oranla daha erken yaşlarda evleniyor.
Erkekler daha çok intihar ediyor
Araştırma sonucunda Türkiye'de intihar edenler içinde erkeklerin yüzde 62, kadınların ise 38'lik bir orana sahip olduğuna dikkat çekilirken, kadın ve erkeklerin daha çok 15- 24 yaş gruplarında hastalık ve ailevi geçimsizliklerden dolayı intihar ettiği ortaya konuyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder