3 Aralık 2011 Cumartesi

Eğitimli kadın daha iyimser

Yapılan bir araştırma eğitimli kadınların sorunları çözmede daha girişken olduğunu, geleceğe daha iyimser baktıklarını ortaya çıkardı. Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği tarafından yapılan bir araştırma eğitimli kadınların sorunları çözmede daha girişken olduğunu ortaya çıkardı.
Dernek Başkanı Sinem Özgün Köymen, araştırma için İzmir, Ankara, İstanbul ve bu kentlere yakın illerde yaşayan 960 kadının yarısının ev kadını, yarısının ise çalışan kadın olarak seçildiğini belirtiyor.
Erkekler evde çalışmıyor
Araştırmanın birinci bölümünde yer alan evlilik biçimiyle ilgili anket soruları, hem resmi, hem de imam nikahı yaparak evlenenlerin sayısının sadece resmi ya da sadece imam nikahlı olanlara göre daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Evlilikte kadın ve erkeğin görev bölüşümüyle ilgili araştırmadan ise oldukça ilginç sonuçlar çıkmış; evlilik, geleneksel ya da modern biçimlerde yapılmış olsun, erkeğin ev işlerine yardım etmesi kadının yükünü azaltmıyor. Canı isterse eşine yardım eden kocalar yüzde 14,5 gibi bir orana sahipken, en az eşi kadar ev işleriyle uğraşan kocaların oranı yüzde 8,9 olarak saptanmış. Bu arada ev kadınlarının çalışan kadınlara göre daha fazla bir süreyi ev işleriyle uğraşarak geçirdiklerini ve eğitimli kadınların ev işlerinde eşlerinden daha çok yardım gördüklerini de belirtmek gerekir. Yine araştırmanın birinci bölümünde yer alan, kadının özel alandan kamusal alana açılımıyla ilgili verilen cevaplar çok şaşırtıcı değil. Kadınların sorun çözmek için girişimde bulunması, eğitim düzeyi ve yaş arttıkça yükseliyor. Alt sosyo–demografik gruplardaki kadınların yüzde 90'ı komşuyla yaşanan bir sorunda çözümü kendilerinin bulacaklarını söylüyorlar; ancak sorun, apartman geneline ya da belediye ve karakola doğru açılım gösterdiğinde bu oran yüzde 40'lara düşüyor.
Gidişattan endişeliler "Dünya ve Türkiye'ye ilişkin haberleri en çok nereden öğreniyorsunuz?" sorusuna kadınların yüzde 90'ı "televizyon", yaklaşık yüzde 8'i de 'gazete' diye cevap vermiş. Haberleri televizyondan ziyade gazeteden öğrenmeyi tercih edenlerin oranının özellikle siyasi yelpazenin solunda kalan ve eğitim düzeyi yüksek kesimde arttığı görülmüş. Kadınların büyük çoğunluğu dünyaya kıyasla Türkiye için daha karamsar olduklarını belirtmişler. Dünyada yaşanan doğal afetler ve savaşlar, Türkiye'de ise enflasyon, işsizlik gibi ekonomik sorunlar, siyasi eğilimleri ne olursa olsun, kadınları karamsarlığa iten nedenlerin başında geliyor. Öte yandan dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile küreselleşme, Türkiye'de ise dış ilişkilerdeki gelişmeler kadınları iyimserliğe iten nedenlerin başlıcaları. Gelişmelerden hoşnut olan kadınların büyük çoğunluğunu eğitim düzeyi yüksek kadınlar oluşturuyor. Araştırma kapsamına giren kadınlar, Türkiye'nin en önemli üç sorununu, hayat pahalılığı, işsizlik ve deprem olarak belirlemişler. Kadınların hak ve özgürlükler konusunda görüş beyan etmek yerine, geçim sıkıntısını birinci sorun olarak görmeleri, erkeklere oranla çalışma fırsatlarının daha az oluşu ve evin çekip çevirilmesinden daha fazla sorumlu olmalarıyla açıklanabilir sanırım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder