10 Temmuz 2011 Pazar

Bir müslümana neler lazımdır?

Bir müslümana neler lazımdır?
(1) Öncelikle iman lazımdır. Bu imanın, "boğazdan aşağıya inen", kalpte olan gerçek, kesin, samimî ve geçerli bir iman olması gerekir.
(2) Din yani İslâm lazımdır. Bunun hüküm ve öğretileri İlmihal dediğimiz din bilgisi kitaplarında yazılıdır.
(3) Yüksek ahlâk, yüksek karakter, fazilet, hikmet lazımdır.
(4) Allah'ın, Peygamber vasıtasıyla insanlığa göndermiş olduğu Kur'ân-ı Kerîm'i düstur olarak kabul etmek ve onun hükümlerine uymak, öğütlerini tutmak, çizdiği sınırları aşmamak gerektir.
(5) Peygamberi (salat ve selam olsun O'na) tasdik etmek, O'nu kendisi ve bütün insanlık için en büyük örnek ve model olarak kabul etmek, O'na biatlı olmak gerektir.
(6) Fıkıh ve Şeriat lazımdır. Çünkü, Allah'a karşı ibadet vazifelerini ve dünya muamelelerini ancak fıkıhtan öğrenebiliriz.
(7) Ümmet şuuru lazımdır. Allah bütün mü'minleri kardeş kılmış ve Muhammed Ümmeti yapmıştır. Ümmet şuuruna sahip olmayanlar menfi kavmiyetçilik çukurlarına ve tefrikaya düşerler ve zelil olurlar.
(8 ) Adalet lazımdır. Yüce Allah kullarına adaletli olmalarını kesin şekilde emr etmiştir. Kendi aleyhimizde, babamızın, kardeşimizin aleyhinde de olsa yalancı şahitlik yapmamamız, adil olmamız bildirilmiştir.
(9) Mukallid Müslümanların mezhep sahibi olmaları gerekir. Çünkü onların ilmi, kendi başlarına Kitab'tan ve Sünnetten dinî/şer'î ahkâm çıkartmaya yetmez.
(10) Zamanındaki İmam-ı Kebir'e yahut Emîrü'l-mü'minîne biatlı olmak lazımdır. Resûl-i Kibriya Efendimiz. "Zamanındaki İmama biat etmeden ölen kimse sanki cahiliyet ölümü ile ölmüş" buyurmuşlardır. Ne büyük tehdit ve uyarı.
(11) Sevad-Azam (Büyük karaltı, büyük cemaat, ana cadde) içinde olmak lazımdır. Peygamberimiz aleyhisselam "Ümmetim içinde bir ihtilaf çıkarsa siz sevad'ı azamda olunuz" buyurmuşlardır.
(12) Tefrikadan, nifak ve şikaktan, fitne ve fesattan kaçınmak, uzak olmak lazımdır.
(13) Takva yani Allah'tan korkmak, yasaklarından kaçınmak, emirlerini yerine getirmek niyetine, azm ve cehdine sahip olmak lazımdır.
(14) Peygamberi (aleyhisselam) kendi canından, çoluk çocuğundan daha fazla sevmek ve korumak lazımdır.
(15) Elinden ve dilinden Müslümanların emin (güvende) olması lazımdır.
16) Dünya tuzaklarına düşmemek, şeytanın hilelerine kanmamak, dünyanın bir sınav yeri olduğunu bilmek; dünya için orada ne kadar kalacaksa, ahiret için orada ne kadar kalacaksa o nisbette çalışmak gerektiğini bilmek lazımdır.
(17) Kötülükle çok emr edici olan nefs-i emmaresi ile büyük cihad yapmak lazımdır.
(18 ) İstikamet (doğruluk, dürüstlük) lazımdır. Kur'ân-ı Kerîm'in Hûd süresinde "Sana nasıl emr olunduysa öylece dosdoğru ol" buyurulmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet geldikten sonra "Hûd süresi beni kocalttı" buyurmuşlardır.
(19) Harbî kâfirlere karşı sert, Müslümanlara karşı yumuşak ve şefkatli olmak lazımdır.
(20) Kâfirleri dost ve veli (idareci) edinmemek lazımdır.
(21) Kur'ân-ı Kerîm'de, Peygamberin Sünneti'nde, şeriatta, ahlâk-ı islâmiyede belirtilen salih amelleri elden geldiği kadar işlemek lazımdır.
(22) İnsanların, öldükten sonra zamanı gelince tekrar diriltileceklerine, bir Mahkeme-i Kübra'da (Ulu bir mahkemede) dünyada yaptıklarından dolayı hesap vereceklerine, Cennet ve Cehenneme iman etmek ve bu hesaba hazırlanma şuuruna sahip olmak lazımdır.''


MEHMET ŞEVKET EYGİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder